"publikacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "publikacja" po polsku

publikacja

rzeczownik
 1. paper *****
  • referat, artykuł, publikacja (praca pisemna na jakiś temat) [COUNTABLE]
   The teacher appreciated my biology paper. (Nauczyciel docenił mój referat z biologii.)
   Her paper is worth publishing. (Jej artykuł jest wart opublikowania.)
   You can't go to the party until your paper is done. (Nie możesz iść na imprezę dopóki twój referat nie będzie gotowy.)
 2. publication *** , publ. (skrót)
  • publikacja, opublikowanie, wydanie (np. książki) [UNCOUNTABLE]
   At the time he had little hope for the book's publication. (W tamtym momencie miał niewielkie nadzieje na wydanie książki.)
   The author did not agree to the publication of the last chapter. (Autor nie zgodził się na opublikowanie ostatniego rozdziału.)
 3. release ****
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [COUNTABLE]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 4. pub *
  • publikacja, wydanie (skrót od "publication") slang
   I am looking for the second pub of this book. (Szukam drugiego wydania tej książki.)

powered by  eTutor logo