Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wypuszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypuszczenie" po polsku

wypuszczenie

się uwolnienia z więzień uwolnienie wypuszczenie na wolność
rzeczownik
 1. release ****
  • uwolnienie (z więzienia), wypuszczenie (kogoś na wolność) [SINGULAR]
   His early release from prison caused our surprise. (Jego wczesne uwolnienie z więzienia spowodowało nasze zdziwienie.)
   The terrorists released their hostages. (Terroryści wypuścili swoich zakładników na wolność.)
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [COUNTABLE]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 2. launch ***
  • lansowanie, wypuszczanie, wypuszczenie, wprowadzenie (np. produktu, waluty) [COUNTABLE]
   They announced the launch of a new fragrance. (Oni ogłosili wypuszczenie nowego zapachu.)
   The launch of the new collection is planned in autumn. (Wypuszczenie nowej kolekcji planowane jest na jesień.)
   This fashion designer became famous after the launch of his new collection. (Ten projektant mody stał się znany po wypuszczeniu swojej nowej kolekcji.)
   zobacz także: roll-out
 3. expulsion
  • wypuszczenie (np. gazu, cieczy skądś)
   This valve is responsible for gas expulsion. (Ten zawór jest odpowiedzialny za wypuszczenie gazu.)
 4. ejecting
 5. releasing
 6. relinquishing
czasownik
 1. release ****
  • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
   We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
   link synonim: free
 2. eject
 3. fumble *
idiom
 1. let loose
czasownik
 1. issue *****
 2. loose ***
  • uwalniać, wypuszczać
   He's loosing his grip on the rope. (On wypuszcza linę z uścisku.)
   He loosed the horses. (On wypuścił konie.)
   zobacz także: extricate
 3. exhale *
 4. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [TRANSITIVE]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 5. relinquish
 6. disgorge
 7. exsert
 8. lowse
phrasal verb
 1. let out *
 2. push out
 3. push forth
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)

powered by  eTutor logo