"opublikowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opublikowanie" po polsku

opublikowanie

rzeczownik
 1. publication *** , publ. (skrót)
  • publikacja, opublikowanie, wydanie (np. książki) [UNCOUNTABLE]
   At the time he had little hope for the book's publication. (W tamtym momencie miał niewielkie nadzieje na wydanie książki.)
   The author did not agree to the publication of the last chapter. (Autor nie zgodził się na opublikowanie ostatniego rozdziału.)
 2. promulgation
 3. releasing
czasownik
 1. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 2. print ***   [TRANSITIVE]
  We should print the names of the most popular cities in our country. (Powinniśmy opublikować listę najpopularniejszych miast naszego kraju.)
  I want you to print my notice. (Chcę, żebyś wydrukował moje ogłoszenie.)
phrasal verb
 1. come out with something
  • opublikować coś (np. książkę)
   He's recently come out with his book. (On niedawno opublikował swoją książkę.)
   She has always wanted to come out with a book. (Ona zawsze chciała opublikować książkę.)

Powiązane zwroty — "opublikowanie"

rzeczownik
czasownik
publikować = publish +3 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo