"premiera" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "premiera" po polsku

premiera

rzeczownik
 1. release ****
  • wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [COUNTABLE]
   This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
   The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
   Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 2. premiere * , także: première  
  The premiere of my new movie is on Friday. (Premiera mojego nowego filmu jest w piątek.)
 3. first night
  • premiera (np. teatralna)
   The first night of the play was a stunning success. (Premiera tej sztuki była oszałamiającym sukcesem.)
 4. opening night
  • premiera (np. kinowa, teatralna)
 5. first run  
Tony Blair left office ... Brown 2. Gordon Brown ... Silvio Berlusconi - Wikipedia
rzeczownik
 1. Prime Minister , PM (skrót) **  
  People want him to be the prime minister. (Ludzie chcą, aby został premierem.)
  We need to send this petition to our Prime Minister. (Musimy wysłać tę petycję do naszego premiera.)
 2. premier *
  • premier, szef rządu (używane w relacjach prasowych)
   Spanish premier visited China today. (Hiszpański premier odwiedził dzisiaj Chiny.)
   The president and premier call for more discussion. (Prezydent i premier domagają się więcej dyskusji.)
   link synonim: Prime Minister

powered by  eTutor logo