TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"publ." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "publ." po angielsku

public ***** , publ. (skrót)

przymiotnik
 1. publiczny, ogólny
  This is a public place, you can't smoke here. (To miejsce publiczne, nie możesz tu palić.)
  I never use public toilets. (Nigdy nie korzystam z publicznych toalet.)
  przeciwieństwo: private
 2. dostępny dla wszystkich, jawny
  This is public information. (To są jawne informacje.)
  People like spending time in public parks. (Ludzie lubią spędzać czas w publicznych parkach.)
 3. państwowy
  This park is public. (Ten park jest państwowy.)
  I go to a public school. (Chodzę do państwowej szkoły.)
 4. oficjalny
  He published a public statement after he caused an accident. (On opublikował oficjalne oświadczenie po tym, jak spowodował wypadek.)
  The president gave a public speech. (Prezydent wygłosił oficjalną przemowę.)
 5. publicznoprawny (np. zobowiązania, należności)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. publiczność [tylko liczba pojedyncza]
  The public was satisfied with the performance. (Publiczność była zadowolona z przedstawienia.)
  The public went crazy after the concert, they couldn't stop applauding the band. (Publiczność oszalała po koncercie, nie przestawali bić brawa zespołowi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

publisher ** , publ. (skrót)

rzeczownik
 1. wydawca, wydawnictwo [policzalny]
  He could not find a publisher for the work. (On nie mógł znaleźć wydawcy dla tego dzieła.)
  The publisher wants to launch this book soon. (Wydawca chce wkrótce wypuścić tę książkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

publication *** , publ. (skrót)

rzeczownik
 1. publikacja, opublikowanie, wydanie (np. książki) [niepoliczalny]
  At the time he had little hope for the book's publication. (W tamtym momencie miał niewielkie nadzieje na wydanie książki.)
  The author did not agree to the publication of the last chapter. (Autor nie zgodził się na opublikowanie ostatniego rozdziału.)
 2. ogłoszenie [niepoliczalny]
  The publication of attendance figures will take place next week. (Ogłoszenie ilości uczestników będzie miało miejsce w następnym tygodniu.)
  I'm waiting for the publication of the exam results. (Czekam na ogłoszenie wyników egzaminu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.