Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"jawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jawny" po polsku

jawny

przymiotnik
 1. public ***** , publ. (skrót)
  • dostępny dla wszystkich, jawny
   This is public information. (To są jawne informacje.)
   People like spending time in public parks. (Ludzie lubią spędzać czas w publicznych parkach.)
 2. evident , **
  • widoczny, jawny, oczywisty, ewidentny
   Labour camps are an evident violation of human rights. (Obozy pracy są ewidentnym łamaniem praw człowieka.)
 3. explicit **
 4. overt
 5. transparent * , także: transpicuous
 6. blatant
 7. outright
  • nieskrywany, jawny (np. wrogość)
   Her hostility is outright. (Jej wrogość jest jawna.)
   I hate his outright egoism. (Nienawidzę jego nieskrywanego egoizmu.)
 8. manifest **
 9. forthright
 10. open , *****  
  This court case was open to the media. (Ta sprawa sądowa była jawna dla mediów.)
  The vote was open. (Głosowanie było jawne.)
 11. egregious
  • jawny (np. niekompetencja)
 12. flagrant
  • jawny, rażący
   I've never seen such flagrant disregard for the law. (Nigdy nie widziałem tak rażącego braku poważania dla prawa.)
 13. downright
 14. patent , **
  • jawny, oczywisty formal
   That's a patent lie - you don't think I'm going to believe you? (To oczywiste kłamstwo - nie oczekujesz chyba, że ci uwierzę?)
   przeciwieństwa: dim, obscure
   zobacz także: clear, conspicuous
 15. unclassified
 16. nonconfidential  
 17. confessed

powered by  eTutor logo