Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"ujawnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujawnienie" po polsku

ujawnienie

rzeczownik
 1. exposure *** , także: exposal
  • odsłonięcie, ujawnienie [niepoliczalny]
   The exposure of the wound may cause sepsis. (Odsłonięcie rany może spowodować sepsę.)
   Maybe the exposure of the truth won't be that bad, don't worry. (Może ujawnienie prawdy nie będzie aż takie złe, nie martw się.)
 2. disclosure *
  • ujawnienie, wyjawienie (np. poufnej informacji) [policzalny lub niepoliczalny]
   We had to close this secret military base due to the disclosure of its location. (Musieliśmy zamknąć tę tajną bazę wojskową ze względu na wyjawienie jej umiejscowienia.)
 3. revelation **
  • odkrycie, ujawnienie, odsłonięcie (czegoś) [niepoliczalny]
   The revelation was all over the news yesterday. (To odkrycie było wczoraj we wszystkich wiadomościach.)
   They are proud of the revelation they made. (Są dumni z odkrycia, jakiego dokonali.)
 4. elicitation
 5. unripping
 6. unblinding  
 7. phanerosis
 8. divulging
 9. revealment
 10. reveal ****
 11. uncloaking
czasownik
 1. reveal ****
 2. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [przechodni]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 3. expose ***
  • ujawniać, odkrywać [przechodni]
   He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
   If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
   We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
 4. leak **
  • ujawniać (np. informacje) [przechodni]
   Her good friend leaked the information to the press. (Jej dobry przyjaciel ujawnił informacje prasie.)
   I hope you won't leak my address to the press. (Mam nadzieję, że nie ujawnisz prasie mojego adresu.)
 5. disclose **
 6. manifest **
 7. compromise ***
 8. unveil *
 9. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 10. babble
 11. unmask
 12. uncloak
 13. disclude
 14. disbosom
 15. unclothe
idiom
 1. bring something to light
czasownik
 1. betray *
 2. divulge
 3. show through
 4. blow , ****
 5. unrip
 6. bewray
phrasal verb
 1. find somebody out
czasownik
 1. surface ****  
  He surfaced as the one who commited the crime. (On ujawnił się jako ten, który popełnił zbrodnię.)
  I had to surface as a detective. (Musiałem ujawnić się jako detektyw.)
 2. show , *****
phrasal verb
 1. come forward *
czasownik
 1. obtrude
 2. de-lurk
idiom
 1. blow somebody's cover , blow one's cover

powered by  eTutor logo