"zdemaskować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdemaskować kogoś" po polsku

"zdemaskować kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

blow one's cover kolokacja
  1. blow czasownik + cover rzeczownik = ujawnić kogoś, zdemaskować kogoś, wystawić kogoś
    Bardzo silna kolokacja

    They would also blow our cover if we had to use them.

    Podobne kolokacje: