"blow air" — Słownik kolokacji angielskich

blow air kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzenie powietrze
  1. blow czasownik + air rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They heard the sound of blowing air, then it stopped.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo