TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wystawić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawić kogoś" po polsku

wystawić kogoś

phrasal verb
 1. turn on somebody **
 2. stand somebody up
idiom
 1. blow somebody's cover , blow one's cover
 2. slip one over on somebody
stick tongue
czasownik
 1. stick ****
  • wystawić (np. język), wychylić (np. głowę skądś) [przechodni]
   Do not stick your tongue out, it's rude. (Nie wystawiaj języka, to niegrzeczne.)
   He kept sticking his head out of the car window, so I yelled at him. (On nie przestawał wystawiać głowy za okno w samochodzie, więc na niego nakrzyczałem.)
czasownik
 1. field *****
  • wystawiać (np. drużynę, zespół) [przechodni]
   Our company fielded a group of people responsible for the gala. (Nasza firma wystawiła grupę ludzi odpowiedzialnych za galę.)
   We fielded a great team with excellent players. (Wystawiliśmy świetną drużynę z doskonałymi zawodnikami.)
 2. exhibit ***
 3. post ****
  • wystawiać (np. strażnika na posterunek) [przechodni]
   He decided to post guards and give them very strict orders. (On zdecydował się wystawić strażników i wydać im ścisłe polecenia.)
   They've posted him here to guard the local camp and he doesn't seem to like it. (Wystawili go tu celem pilnowania tutejszego obozowiska, ale to zdaje się mu nie podobać.)
 4. expose ***
  • wystawiać, narażać, eksponować [przechodni]
   If you don't expose a newborn baby to language, it will never learn to speak. (Jeśli nowonarodzone dziecko nie będzie miało kontaktu z językiem, nigdy nie nauczy się mówić.)
   Police officers are exposed to danger. (Policjanci narażeni są na niebezpieczeństwo.)
 5. bare **
  • szczerzyć, wystawiać (np. kły)
   The wolf bared his teeth. (Wilk wystawił swoje kły.)
   She's afraid of barking dogs which bare their teeth. (Ona boi się szczekających psów, które szczerzą swoje kły.)
 6. stage ****
 7. subject somebody to something
 8. mount ***
  • urządzać, organizować, wystawiać (np. wystawę, sztukę) [przechodni]
   I want to mount an exhibition. (Chcę zorganizować wystawę.)
   I want to mount this play but I need to find a good actor. (Chcę wystawić tę sztukę, ale muszę znaleźć dobrego aktora.)
 9. start *****
phrasal verb
 1. stick out *
phrasal verb
 1. put something up
 2. put something out , także: put out something **
 3. put something on , także: put on something ***

"wystawić kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

blow one's cover kolokacja
 1. blow czasownik + cover rzeczownik = ujawnić kogoś, zdemaskować kogoś, wystawić kogoś
  Bardzo silna kolokacja

  They would also blow our cover if we had to use them.

  Podobne kolokacje: