Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"przestawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestawić" po polsku

przestawić

czasownik
 1. shift ****
  • przesunąć, przestawić [przechodni/nieprzechodni]
   He shifted the notebook closer to the lamp. (On przesunął notatnik bliżej lampki.)
   This flower needs light, shift it closer to the window. (Ten kwiatek potrzebuje światła, przestaw go bliżej okna.)
   link synonim: move
 2. rearrange
idiom
 1. shift gear