PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przesunąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesunąć" po polsku

przesunąć

czasownik
 1. shift ****
  • przesunąć, przestawić [przechodni/nieprzechodni]
   He shifted the notebook closer to the lamp. (On przesunął notatnik bliżej lampki.)
   This flower needs light, shift it closer to the window. (Ten kwiatek potrzebuje światła, przestaw go bliżej okna.)
   link synonim: move
 2. postpone , *
  • odłożyć, przełożyć (na później), przesunąć [przechodni]
   We'll have to postpone this discussion. (Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję.)
   It wouldn't do any good to postpone making the decision. (Odłożenie podjęcia decyzji nie przyniosłoby nic dobrego.)
   The meeting was postponed until next week. (Spotkanie zostało odłożone do przyszłego tygodnia.)
 3. swipe
  • przesunąć (kartę przez czytnik magnetyczny)
   The man at the check-out swiped my credit card. (Mężczyzna przy kasie przesunął moją kartę kredytową przez czytnik.)
 4. redeploy
 5. dislocate  
 6. swipe up
phrasal verb
 1. slide over
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. edge ****
 3. slide ***
 4. reallocate
 5. run *****   [przechodni]
  Scary shadows ran across the wall. (Straszne cienie przesuwały się po ścianie.)
  Light spots ran across her face. (Plamy światła przesuwały się po jej twarzy.)
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przesuwać coś (np. datę koncertu, urlop)
   They carried the date of the concert over. (Oni przesunęli datę koncertu.)
   I have a lot of work so I'll carry my vacation over. (Mam masę pracy, więc przesunę mój urlop.)
phrasal verb
 1. get along AmE *
 2. move over
 3. move up *
 4. move along
 5. shift around
 6. scooch over , także: scootch over
czasownik
 1. scud

Powiązane zwroty — "przesunąć"

przyimek
do (np. przesunąć) = against
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne

"przesunąć" — Słownik kolokacji angielskich

slide over kolokacja
 1. slide czasownik + over przyimek = przesunąć (coś po powierzchni czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  He must let go or risk sliding over the edge.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo