PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przełożyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełożyć" po polsku

przełożyć

czasownik
 1. postpone , *
  • odłożyć, przełożyć (na później), przesunąć [przechodni]
   We'll have to postpone this discussion. (Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję.)
   It wouldn't do any good to postpone making the decision. (Odłożenie podjęcia decyzji nie przyniosłoby nic dobrego.)
   The meeting was postponed until next week. (Spotkanie zostało odłożone do przyszłego tygodnia.)
czasownik
 1. transfer ***
  • zmieniać miejsce, przekładać oficjalnie
   Can we transfer our meeting? (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?)
   I have to transfer my party, the restaurant is closed on Sunday. (Muszę zmienić miejsce mojego przyjęcia, restauracja jest nieczynna w niedzielę.)
 2. shuffle *
 3. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 4. reschedule ,
 5. adjourn
  • przekładać, przenieść, przenosić się (np. w inne miejsce)
   Our discussion had to be adjourned to the conference hall since my office was being renovated. (Nasze spotkanie musiało zostać przeniesione do sali konferencyjnej, ponieważ moje biuro było remontowane.)
 6. interlay  
 7. retime
phrasal verb
 1. leave something over
 2. put something back , także: put back something
  • przekładać coś (np. spotkanie)
   Can we put our meeting back a week? I can't make it today. (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady.)
   I think he doesn't like you since he always puts your meetings back. (Myślę, że on cię nie lubi, skoro zawsze przekłada wasze spotkania.)
czasownik
 1. translate **
  • przekładać się (być rezultatem) [przechodni/nieprzechodni]
   Lack of trust translates to our problems. (Brak zaufania przekłada się na nasze problemy.)
   Your intentions translate your actions. (Twoje intencje przekładają się na działania.)

powered by  eTutor logo