Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"translate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "translate" po angielsku

translate **

obrazek do "translate" po polsku
czasownik
 1. tłumaczyć, przetłumaczyć [przechodni/nieprzechodni]
  It took me five hours to translate the text he sent me. (Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.)
  Can you translate this sentence into Polish? (Czy możesz przetłumaczyć to zdanie na polski?)
  I translated her e-mail from English to German. (Przetłumaczyłem jej e-maila z angielskiego na niemiecki.)
  I will translate the e-mail for you. (Przetłumaczę ten e-mail dla ciebie.)
 2. przekładać się (być rezultatem) [przechodni/nieprzechodni]
  Lack of trust translates to our problems. (Brak zaufania przekłada się na nasze problemy.)
  Your intentions translate your actions. (Twoje intencje przekładają się na działania.)
 3. oznaczać [przechodni/nieprzechodni]
  What does that translate? (Co to oznacza?)
 4. przybierać formę, przekładać się [przechodni/nieprzechodni]
 5. przenosić (np. sztukę na ekran) [przechodni/nieprzechodni]
  We translated the play to the screen. (Przenieśliśmy sztukę na ekran.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "translate"

rzeczownik
przymiotnik
translative = związany z transferem (kogoś lub czegoś) gdzieś indziej +2 znaczenia
inne
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo