ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roughly translate" — Słownik kolokacji angielskich

roughly translate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z grubsza przetłumacz
  1. translate czasownik + roughly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It may be roughly translated as "having a clear goal in life".

powered by  eTutor logo