ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"later translated" — Słownik kolokacji angielskich

later translated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później przetłumaczyć
  1. translate czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Some of which were also later translated and published in English.

powered by  eTutor logo