"later become" — Słownik kolokacji angielskich

later become kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później stój się
  1. become czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He took up photography, an interest that became a career later in his life.