ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"become popular" — Słownik kolokacji angielskich

become popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się popularny
  1. become czasownik + popular przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Can you think of any reason why the coffee table should have suddenly become so popular?

powered by  eTutor logo