BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • It may be roughly translated as "having a clear goal in life".
  • Roughly translated, this means no money will be spent promoting them.
  • It might be roughly translated as this: Nice guys finish last.
  • This gave the building its name, which roughly translates to "house of grain."
  • The name roughly translates to "from the town of the cherry tree".
  • This has been roughly translated as "Great is the country that controls the sea".
  • Its meaning can be translated roughly into desire, wish or goal.
  • The title translates roughly as "It was on the cross".
  • Roughly translated the name of the two villages is bury them.
  • That translates roughly into an additional $10 million per casino over the 1993 performance.
4. later translated = później przetłumaczyć later translated
5. initially translated = początkowo przetłumaczyć initially translated
6. translate well = bądź łatwym do tłumaczenia translate well

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.