BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"roughly bounded" — Słownik kolokacji angielskich

roughly bounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z grubsza poruszać się lekko
  1. bound czasownik + roughly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Shelves full of scrolls and huge, roughly bound books lined it.

powered by  eTutor logo