ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"bound" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bound" po angielsku

bound *

przymiotnik
 1. oprawiony (np. książka w skórę, w papier)
  I have a collection of books bound in leather. (Mam kolekcję książek oprawionych w skórę.)
czasownik
 1. biec szybko, biec susami, pospieszać [INTRANSITIVE]
  A little kitten was bounding towards me. (Mały kotek przybiegł susami do mnie.)
  W tym znaczeniu "bound" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
rzeczownik
 1. granica (limit tego, co jest możliwe czy akceptowane) [PLURAL]
  It's beyond the bounds of possibility that we will ever meet. (To jest poza granicami prawdopodobieństwa, że się kiedykolwiek spotkamy.)
 2. granica miasta old-fashioned [PLURAL]
  The bounds of our town have stayed the same for centuries. (Granice naszego miasta pozostawały niezmienne przez wieki.)
 3. skok, sus
  It took her two bounds to get to me. (Wystarczyły jej dwa susy oby się do mnie dostać.)
  link synonim: leap
czasownik
Formy nieregularne: past tense  bound, past participle  bound
 1. związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce) written [TRANSITIVE]
  She bound my hands with her scarf. (Ona skrępowała mi ręce swoim szalikiem.)
  He bound my hands behind my back. (On związał mi ręce za moimi plecami.)
  The kidnappers bound the girl and left her in the cellar. (Porywacze związali dziewczynkę i zostawili ją w piwnicy.)
  The thief bound me in the living room. (Złodziej skrępował mnie w salonie.)
 2. łączyć, złączać, jednoczyć (np. rodzinę, wspólnotę) [TRANSITIVE]
  This dinner has bound our families. (Ten obiad połączył nasze rodziny.)
  Prayer binds us together. (Modlitwa nas jednoczy.)
  link synonim: unite
 3. zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy) [TRANSITIVE]
  I bound him to abide by the rules. (Zobowiązałem go do przestrzegania zasad.)
 4. łączyć (np. składniki potrawy) technical [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Bind egg whites and sugar. (Połącz białka jajek i cukier.)
  Bind the ingredients with a mixer. (Połącz składniki mikserem.)
 5. oprawiać (np. książkę) [TRANSITIVE]
  A bookbinder binds books. (Introligator oprawia książki.)
  I like to bind my books in colourful paper. (Lubię oprawiać moje książki kolorowym papierem.)
 6. oblamować, obszywać lamówką (np. krawędź materiału) [TRANSITIVE]
  She bound a piece of the material for her dress. (Ona obszyła lamówką kawałek materiału na swoją sukienkę.)
  If you don't bind the sleeves, they will fray. (Jeżeli nie oblamujesz rękawów, postrzępią się.)
 7. skarżyć się, narzekać, utyskiwać, marudzić slang [INTRANSITIVE]
  Don't bind, it's not so bad. (Nie marudź, nie jest aż tak źle.)
  My mother-in-law is always binding. (Moja teściowa zawsze marudzi.)
 8. nudzić, przynudzać, zanudzać British English slang [INTRANSITIVE]
  If you're gonna bind, get out of here. (Jeśli zamierzasz przynudzać, wynoś się stąd.)
  He bound me with his twitter. (On mnie zanudzał swoją paplaniną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zmora, udręka informal
  My biggest bind is a thought that my children would be unhappy. (Największą moją zmorą jest myśl, że moje dzieci mogłyby być nieszczęśliwe.)
  School was my biggest bind. (Szkoła była moją największą zmorą.)
 2. tarapaty, kłopoty, problematyczna sytuacja informal
  I don't care about his bind, he's not my friend. (Nie obchodzą mnie jego kłopoty, nie jest moim przyjacielem.)
  You have to deal with your bind yourself. (Musisz sam poradzić sobie ze swoimi tarapatami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bind *** , także: bind up

czasownik
 1. związać razem (np. plik gazet) written
  I bound her mail and left it on her desk. (Związałem razem jej korespondencję i zostawiłem ją na jej biurku.)
  Can you bind these newspapers? (Czy możesz związać razem te gazety?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

suffiks
 1. przyrostek oznaczający ograniczony, związany, kontrolowany, przywiązany
  Many people on our city are wheelchair-bound. (Wiele osób w naszym mieście jest przywiązana do wózka.)
 2. przyrostek oznaczający podążający do, zdążający do
  Is this a London-bound train? (Czy to jest pociąg podążający do Londynu?)

Powiązane zwroty — "bound"

przymiotnik
inne
rzeczownik
Outward Bound British English , OB (skrót) = Outward Bound (organizacja prowadząca kursy żeglarskie, szkoły przetrwania i inne zajęcia na świeżym powietrzu dla młodzieży)
bound state = stan związany (np. stan elektronu w atomie)
bounding = szybkie bieganie +2 znaczenia
idiom
czasownik
kolokacje

podobne do "bound" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bound" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo