PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"obowiązek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obowiązek" po polsku

obowiązek

rzeczownik
 1. duty ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It was his moral duty to help his brother. (To był jego moralny obowiązek, żeby pomóc swojemu bratu.)
  My duties include preparing reports and sales figures. (Moim obowiązkiem jest przygotowywanie raportów i wyników sprzedaży.)
  It was my sense of moral duty that made me come back and help her. (To moje poczucie moralnego obowiązku kazało mi wrócić i pomóc jej.)
  link synonim: obligation
  zobacz także: burden
 2. responsibility ****
  • obowiązek, odpowiedzialność [COUNTABLE]
   the ability or authority to act or decide on one's own, to be in charge of something
   He earns more money now, but he also has more responsibilities. (On zarabia teraz więcej pieniędzy, ale ma także więcej obowiązków.)
   One of my responsibilities is welcoming guests and answering phones. (Jednym z moich obowiązków jest witanie gości i odbieranie telefonów.)
   zobacz także: burden
 3. obligation **
  • zobowiązanie, obowiązek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He is under no obligation to stay here. (On nie ma obowiązku tu pozostać.)
   I had a moral obligation to help her. (Miałem moralny obowiązek pomóc jej.)
   You have your rights, but you also have obligations! (Masz swoje prawa, ale masz także obowiązki!)
   link synonim: duty
 4. chore *
  • obowiązek (nieprzyjemna praca)
   something you have to do that is boring and unpleasant
   I have some chores to do around the house. (Mam kilka obowiązków w domu, które muszę zrobić.)
 5. burden ***   [COUNTABLE]
  The defendant has the burden of producing sufficient evidence. (Obrońca ma obowiązek przedstawić wystarczające dowody.)
  zobacz także: duty, responsibility
 6. business ***** , także: bidness American English dialect
  • obowiązek, odpowiedzialność (sprawa, za którą ktoś powinien być odpowiedzialny) [UNCOUNTABLE]
   It was your business to watch your brother. (Twoją odpowiedzialnością było opiekowanie się bratem.)
   My business is to deal with the clients. (Moim obowiązkiem jest zajmować się klientami.)
 7. onus
 8. devoir
 9. duty bound  
 10. compulsoriness

Powiązane zwroty — "obowiązek"

czasownik
wykonywać (np. obowiązek, rozkaz) = execute
obowiązywać = obtain +6 znaczeń
znieść (np. obowiązek) = waive
zobowiązywać = oblige formal +4 znaczenia
omijać (np. spojrzenie, obowiązek) = evade
należeć do kogoś (np. jakiś obowiązek, jakaś odpowiedzialność) = be up to somebody
przysługiwać komuś (jako przywilej, obowiązek) = appertain
zobowiązywać się = pledge +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
obowiązujący = effective +6 znaczeń
obowiązkowy = mandatory +6 znaczeń
nieprzyjemny (np. obowiązek) = disagreeable
idiom
inne
phrasal verb
przysłówek
obowiązkowo = dutifully +2 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo