"obowiązywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obowiązywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

obowiązywać

czasownik
 1. obtain ***
 2. apply ****
  • obowiązywać, mieć zastosowanie (o przepisach, regułach) [TRANSITIVE]
   Under specific circumstances, some rules do not apply. (Pod pewnymi warunkami niektóre zasady nie obowiązują.)
   This is about a financial system which will apply for quite a period of time. (Chodzi o system finansowy, który obowiązywać będzie przez dość długi czas.)
 3. be in force
  • obowiązywać (np. prawo, zasada)
 4. stand *****   [INTRANSITIVE]
  The law stands for everybody. (Prawo obowiązuje wszystkich.)
  These stupid rules don't stand here. (Te głupie zasady tutaj nie obowiązują.)
 5. run *****
  • obowiązywać, być ważnym (np. kontrakt) [INTRANSITIVE]
   The contract is running until next fall. (Kontrakt jest ważny do następnej jesieni.)
   I can't speak of the show until my contract runs. (Nie mogę mówić o programie, dopóki obowiązuje mnie umowa.)
 6. be statute book  
idiom
 1. be in operation
 2. be in the statute book   British English
 1. remain in effect

"obowiązywać" — Słownik kolokacji angielskich

remain in effect kolokacja
 1. remain czasownik + effect rzeczownik = pozostawać w mocy, obowiązywać
  Zwykła kolokacja

  The system was to remain in effect for over 200 years.

  Podobne kolokacje: