BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"obowiązywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obowiązywać" po polsku

obowiązywać

czasownik
 1. obtain ***
 2. hold for * , hold good for
  • obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
   Everything I have said holds for every student. (Wszystko, co powiedziałam dotyczy każdego ucznia.)
 3. apply ****
  • obowiązywać, mieć zastosowanie (o przepisach, regułach) [nieprzechodni]
   Under specific circumstances, some rules do not apply. (Pod pewnymi warunkami niektóre zasady nie obowiązują.)
   This is about a financial system which will apply for quite a period of time. (Chodzi o system finansowy, który obowiązywać będzie przez dość długi czas.)
   link synonim: obtain
 4. be in force
  • obowiązywać (np. prawo, zasada)
 5. stand *****   [nieprzechodni]
  The law stands for everybody. (Prawo obowiązuje wszystkich.)
  These stupid rules don't stand here. (Te głupie zasady tutaj nie obowiązują.)
 6. run *****
  • obowiązywać, być ważnym (np. kontrakt) [nieprzechodni]
   The contract is running until next fall. (Kontrakt jest ważny do następnej jesieni.)
   I can't speak of the show until my contract runs. (Nie mogę mówić o programie, dopóki obowiązuje mnie umowa.)
 7. be statute book  
idiom
 1. be in operation
 2. be in the statute book    BrE
 1. remain in effect

"obowiązywać" — Słownik kolokacji angielskich

hold for kolokacja
 1. hold czasownik + for przyimek = obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  They did nothing but hold each other for a long time.

  Podobne kolokacje:
remain in effect kolokacja
 1. remain czasownik + effect rzeczownik = pozostawać w mocy, obowiązywać
  Zwykła kolokacja

  The system was to remain in effect for over 200 years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo