BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"duty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "duty" po angielsku

duty ***

rzeczownik
 1. obowiązek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It was his moral duty to help his brother. (To był jego moralny obowiązek, żeby pomóc swojemu bratu.)
  My duties include preparing reports and sales figures. (Moim obowiązkiem jest przygotowywanie raportów i wyników sprzedaży.)
  It was my sense of moral duty that made me come back and help her. (To moje poczucie moralnego obowiązku kazało mi wrócić i pomóc jej.)
  link synonim: obligation
  zobacz także: burden
 2. obowiązek zawodowy (w pracy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He was fired because he had been neglecting his work duties. (On został wyrzucony, ponieważ zaniedbywał swoje obowiązki zawodowe.)
  This laborer was severely injured while performing his work duties. (Ten robotnik został poważnie ranny podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych.)
 3. opłata celna, cło [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Don't buy anything, we'll have to pay the duty. (Nic nie kupuj, będziemy musieli zapłacić cło.)
  The duty in this country is very high. (Cło w tym kraju jest bardzo wysokie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "duty"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
kolokacje
Zobacz także: duty pointcustom dutyexcise dutyinland dutypoint-dutyduty rosterduty rotacustom-house dutyconstitutional dutyofficial dutycountervailing dutybe off-dutyregistration duty, registration fee, registry feeduty on somethingofficial dutieswork dutysocial dutydelivery duty paidbounden dutyduty of exciseduty to monitorduty of supervisionduty on importation, duty on importsduty to conclude a contractduty to report a crimeduty to refrain from doing somethingduty to preserve the booksduty to preserve company documentsduty to inform the parties about their rightsduty to depose in courtduty of secrecyduty to compensate damagesduty to carry out the legacies and instructionsduty to satisfy the claims for the legitimduty of notificationduty to appear on court's summonsduty to obtain permissionduty of careduty to return belongingsduty to testify under oathduty per article, duty per unitduty to warn the accusedduty of waterduty to retreat, requirement of safe retreatduty on exportsduty on exportationduty for revenueduty by weightduty by pieceduty to return the benefitduty to prove guiltduty to preserve the form of a notarial deedduty to payduty to mitigate damagesduty to make a specific declaration of willduty to appear following court's summonsduty of fair representationduty to deliverhave a duty to do somethingdutiable

powered by  eTutor logo