"duty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "duty" po angielsku

duty , ***

rzeczownik
 1. obowiązek [policzalny lub niepoliczalny]
  It was his moral duty to help his brother. (To był jego moralny obowiązek, żeby pomóc swojemu bratu.)
  My duties include preparing reports and sales figures. (Moim obowiązkiem jest przygotowywanie raportów i wyników sprzedaży.)
  It was my sense of moral duty that made me come back and help her. (To moje poczucie moralnego obowiązku kazało mi wrócić i pomóc jej.)
  link synonim: obligation
  zobacz także: burden
 2. obowiązek zawodowy (w pracy) [policzalny lub niepoliczalny]
  He was fired because he had been neglecting his work duties. (On został wyrzucony, ponieważ zaniedbywał swoje obowiązki zawodowe.)
  This laborer was severely injured while performing his work duties. (Ten robotnik został poważnie ranny podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych.)
 3. opłata celna, cło [policzalny lub niepoliczalny]
  Don't buy anything, we'll have to pay the duty. (Nic nie kupuj, będziemy musieli zapłacić cło.)
  The duty in this country is very high. (Cło w tym kraju jest bardzo wysokie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "duty"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
kolokacje
Zobacz także: duty pointcustom dutyexcise dutyinland dutypoint-dutyduty rosterduty rotacustom-house dutyconstitutional dutyofficial dutyfiduciary dutycountervailing dutybe off-dutyregistration duty, registration fee, registry feeduty on somethingofficial dutieswork dutysocial dutydelivery duty paidbounden dutyduty of exciseduty to monitorduty of supervisionduty of careduty to obtain permissionduty to appear on court's summonsduty of notificationduty of secrecyduty to carry out the legacies and instructionsduty to compensate damagesduty to conclude a contractduty to depose in courtduty to inform the parties about their rightsduty to preserve company documentsduty to preserve the booksduty to refrain from doing somethingduty to report a crimeduty to return belongingsduty to satisfy the claims for the legitimduty to testify under oathduty to warn the accusedduty of fair representationduty to appear following court's summonsduty to make a specific declaration of willduty to mitigate damagesduty to payduty to preserve the form of a notarial deedduty to prove guiltduty to return the benefitduty by pieceduty by weightduty for revenueduty on exportationduty on exportsduty on importation, duty on importsduty per article, duty per unitduty to deliverduty of waterduty to retreat, requirement of safe retreathave a duty to do somethingdutiable

powered by  eTutor logo