"obowiązujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obowiązujący" po polsku

obowiązujący

przymiotnik
 1. effective , ****
  • obowiązujący (np. prawo)
   The effective law does not allow for that. (Obowiązujące prawo nie pozwala na to.)
   This law will be effective in a month. (To nowe prawo będzie obowiązujące za miesiąc.)
 2. binding
  • wiążący, obowiązujący
   if something is binding it must be obeyed
   Signing this contract will make it binding. (Podpisanie tej umowy uczyni ją wiążącą.)
 3. ruling **
 4. incumbent *
  • obowiązujący (kogoś), ciążący (na kimś) oficjalnie
   We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens. (Uważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.)
 5. operative
  • obowiązujący, funkcjonujący (np. system, zasada)
   We have to work in accordance with the operative rule. (Musimy pracować zgodnie z obowiązującą zasadą.)
 6. effectual
 7. executory  
czasownik
 1. obtain ***
 2. hold for * , hold good for
 3. apply ****
  • obowiązywać, mieć zastosowanie (o przepisach, regułach) [nieprzechodni]
   Under specific circumstances, some rules do not apply. (Pod pewnymi warunkami niektóre zasady nie obowiązują.)
   This is about a financial system which will apply for quite a period of time. (Chodzi o system finansowy, który obowiązywać będzie przez dość długi czas.)
 4. be in force
 5. stand *****   [nieprzechodni]
  The law stands for everybody. (Prawo obowiązuje wszystkich.)
  These stupid rules don't stand here. (Te głupie zasady tutaj nie obowiązują.)
 6. run *****
  • obowiązywać, być ważnym (np. kontrakt) [nieprzechodni]
   The contract is running until next fall. (Kontrakt jest ważny do następnej jesieni.)
   I can't speak of the show until my contract runs. (Nie mogę mówić o programie, dopóki obowiązuje mnie umowa.)
 7. be statute book  
idiom
 1. be in operation
 2. be in the statute book   British English
 1. remain in effect

powered by  eTutor logo