KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"ruling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ruling" po angielsku

ruling **

rzeczownik
 1. decyzja, orzeczenie, postanowienie [policzalny]
  What is the court's ruling? (Jakie jest postanowienie sądu?)
  The court's ruling was for him to pay the damages. (Orzeczeniem sądu było to, że on ma zapłacić odszkodowanie.)
 2. władanie
  The ruling of a new dynasty has begun. (Rozpoczęło się władanie nowej dynastii.)
 3. rządzenie, sprawowanie władzy
  We are not content with his ruling. (Nie jesteśmy zadowoleni z jego sprawowania władzy.)
 4. postanawianie, orzekanie
 5. liniowanie, rysowanie linii
 6. wymiatanie, rządzenie potocznie
  He talked about the ruling of his band all night. (On gadał o wymiataniu swojego zespołu cały wieczór.)
 7. liniatura (poziome linie służące do wpisywania tekstu)
przymiotnik
 1. panujący, rządzący
  We are still only slaves to the ruling class. (Nadal jesteśmy zaledwie niewolnikami klasy rządzącej.)
  He's a member of the ruling party. (On jest członkiem partii rządzącej.)
 2. panujący, przewodni, obowiązujący
rzeczownik
 1. reguła, zasada, przepis [policzalny]
  I must tell you the most important rule in this game. (Muszę ci powiedzieć o najważniejszej regule tej gry.)
  Can you explain me the rules of the game? (Możesz wytłumaczyć mi zasady gry?)
  You have to obey the rules of our house. (Musisz przestrzegać reguł naszego domu.)
  You cannot change the rules during the game! (Nie możesz zmieniać zasad w trakcie gry!)
  zobacz także: law
 2. norma [tylko liczba pojedyncza]
  It's not a rule, but that's what usually happens when you drink too much. (To nie jest norma, ale tak się zazwyczaj dzieje, kiedy za dużo wypijesz.)
  It is a rule to you but some people find this strange. (Dla ciebie to norma, ale niektórzy ludzie uważają, że jest to dziwne.)
 3. panowanie, rządzenie, władza [niepoliczalny]
  People were happy under Queen Victoria's rule. (Ludzie byli szczęśliwi pod panowaniem królowej Victorii.)
  The kingdom prospered under her rule. (Królestwo rozwijało się pod jej panowaniem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprawować władzę, rządzić [przechodni/nieprzechodni]
  He wanted to rule the world. (Chciał rządzić światem.)
  When I was a little boy I wanted to be a king so I could rule the world. (Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być królem, by móc rządzić światem.)
  He ruled long as a wise king. (Rządził długo jako mądry król.)
  link synonim: govern
 2. postanawiać, orzekać [przechodni/nieprzechodni]
  The court ruled him not guilty. (Sąd orzekł o jego niewinności.)
  What has the judge ruled? (Co orzekł sędzia?)
  The judge hasn't ruled on the matter yet. (Sędzia nie orzekł jeszcze w tej sprawie.)
 3. liniować, rysować linie [przechodni]
  I can rule a straight line without a ruler. (Potrafię rysować prostą linię bez linijki.)
 4. wymiatać, rządzić potocznie
  Dude, you rule! (Stary, wymiatasz!)
  Don't listen to them. I think your new song rules. (Nie słuchaj ich. Ja uważam, że twoja nowa piosenka wymiata.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo