"klasa panująca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasa panująca" po polsku

"klasa panująca" — Słownik kolokacji angielskich

dominant class kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasa panująca
  1. dominant przymiotnik + class rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We had a really dominant senior class last year," Apps said.