Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"middle class" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "middle class" po angielsku

middle class **

rzeczownik
  1. klasa średnia
    My grandson's not middle class and never has been. (Mój wnuk nie należy i nigdy nie należał do klasy średniej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"middle class" — Słownik kolokacji angielskich

middle class kolokacja
  1. middle przymiotnik + class rzeczownik = klasa średnia
    Bardzo silna kolokacja

    But what about the poor and the lower middle class?