TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle przymiotnik

middle + rzeczownik
Kolokacji: 128
middle class • middle school • middle age • middle name • middle ground • middle finger • middle distance • middle linebacker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. middle class = klasa średnia middle class
  • But what about the poor and the lower middle class?
  • They went from middle class to poor in one year.
  • And the family had gone from middle class to very poor.
  • They wanted to know what middle class was in America.
  • He is 30 going on 50 and very middle class.
  • Of course but only the poor and middle class will end up dead.
  • "The whole idea is to get the middle class back into the city."
  • As I've said before, we are at a make or break moment for the middle class.
  • Is the growth of the new middle class a good thing?
  • The car had a significant effect on the culture of the middle class.
2. middle school = gimnazjum (odpowiednik polskiego gimnazjum) middle school
3. middle age = wiek średni middle age
4. middle name = drugie imię middle name
5. middle ground = stanowisko kompromisowe, złoty środek middle ground
6. middle finger = środkowy palec middle finger
7. middle distance = drugi plan, dalszy plan middle distance
8. middle linebacker = linebacker środka middle linebacker
9. middle manager = kierownik średniego szczebla middle manager
10. middle section = część środka middle section
11. middle part = część pośrednia middle part
12. middle child = "środkowe" dziecko middle child
13. middle period = środek okres middle period
14. middle year = rok środka middle year
15. middle man = człowiek środka middle man
16. middle level = poziom środka middle level
17. middle course = kurs pośredni, kurs umiarkowany middle course
18. middle ear = ucho środkowe (część ucha) middle ear
19. middle distance runner = średniodystansowy biegacz middle distance runner
20. middle range = zakres środka middle range
21. middle management = menadżerowie średniego szczebla, średnia kadra kierownicza middle management
23. middle class family = rodzina właściwa dla klasy średniej middle class family
24. middle son = syn środka middle son
25. middle America = środek Ameryka middle America
26. middle way = droga środka middle way
27. middle portion = część środka middle portion
28. middle position = pozycja środka middle position
29. middle height = wysokość środka middle height
30. middle stage = środek etap middle stage
31. middle layer = warstwa środkowa middle layer
32. middle order = porządek środka middle order
33. middle income = dochód środka middle income
34. middle seat = środkowe miejsce middle seat
35. middle path = droga środka middle path
36. middle reach = zasięg środka middle reach
37. middle life = środek życie middle life
38. middle relief = środek ulga middle relief

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.