BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"middle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

middle przymiotnik

middle + rzeczownik
Kolokacji: 128
middle class • middle school • middle age • middle name • middle ground • middle finger • middle distance • middle linebacker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. middle class = klasa średnia middle class
2. middle school = gimnazjum (odpowiednik polskiego gimnazjum) middle school
3. middle age = wiek średni middle age
4. middle name = drugie imię middle name
5. middle ground = stanowisko kompromisowe middle ground
  • "I think the South will be serious in trying to find some middle ground."
  • There was also a third position, taking the middle ground.
  • On some issues, it will be difficult to find a middle ground.
  • There doesn't seem to be a lot of middle ground.
  • There was no way he could try to hold the middle ground.
  • I think most people would agree to a middle ground, but which one?
  • Sometimes, the two of you can find a middle ground.
  • He has to find his own middle ground in everything.
  • I only know the middle ground where we live our lives.
  • We've moved in the middle ground to get something done.
6. middle finger = środkowy palec middle finger
7. middle distance = drugi plan, dalszy plan middle distance
8. middle linebacker = linebacker środka middle linebacker
9. middle manager = kierownik średniego szczebla middle manager
10. middle section = część środka middle section
11. middle part = część pośrednia middle part
12. middle child = "środkowe" dziecko middle child
13. middle period = środek okres middle period
14. middle year = rok środka middle year
15. middle man = człowiek środka middle man
16. middle level = poziom środka middle level
17. middle course = kurs pośredni, kurs umiarkowany middle course
18. middle ear = ucho środkowe (część ucha) middle ear
19. middle distance runner = średniodystansowy biegacz middle distance runner
20. middle range = zakres środka middle range
21. middle management = menadżerowie średniego szczebla, średnia kadra kierownicza middle management
23. middle class family = rodzina właściwa dla klasy średniej middle class family
24. middle son = syn środka middle son
25. middle America = środek Ameryka middle America
26. middle way = droga środka middle way
27. middle portion = część środka middle portion
28. middle position = pozycja środka middle position
29. middle height = wysokość środka middle height
30. middle stage = środek etap middle stage
31. middle layer = warstwa środkowa middle layer
32. middle order = porządek środka middle order
33. middle income = dochód środka middle income
34. middle seat = środkowe miejsce middle seat
35. middle path = droga środka middle path
36. middle reach = zasięg środka middle reach
37. middle life = środek życie middle life
38. middle relief = środek ulga middle relief

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.