"middle stage" — Słownik kolokacji angielskich

middle stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środek etap
  1. middle przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the middle stage on the south side is a circular window.

podobne do "middle stage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "middle stage" po angielsku

rzeczownik