BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rządzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rządzić" po polsku

rządzić

czasownik
 1. rule *****
  • sprawować władzę, rządzić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He wanted to rule the world. (Chciał rządzić światem.)
   When I was a little boy I wanted to be a king so I could rule the world. (Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być królem, by móc rządzić światem.)
   He ruled long as a wise king. (Rządził długo jako mądry król.)
   link synonim: govern
  • wymiatać, rządzić informal
   Dude, you rule! (Stary, wymiatasz!)
   Don't listen to them. I think your new song rules. (Nie słuchaj ich. Ja uważam, że twoja nowa piosenka wymiata.)
 2. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [TRANSITIVE]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 3. govern **
 4. rein *
 5. domineer
idiom
 1. be in the saddle
 2. ride herd on
 3. rule the roost
 1. keep rocking , keep on rocking
czasownik
 1. govern something **
phrasal verb
 1. reign over something

powered by  eTutor logo