"postanawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postanawiać" po polsku

postanawiać

czasownik
 1. rule *****
  • postanawiać, orzekać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The court ruled him not guilty. (Sąd orzekł o jego niewinności.)
   What has the judge ruled? (Co orzekł sędzia?)
   The judge hasn't ruled on the matter yet. (Sędzia nie orzekł jeszcze w tej sprawie.)
 2. resolve ***
  • postanawiać, zdecydować się formal [INTRANSITIVE]
   I resolved to give you the money. (Postanowiłem dać ci te pieniądze.)
   He resolved to set up his own business. (On postanowił założyć swój własny biznes.)
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
idiom
 1. make up one's mind
  • postanowić, namyślić się, podjąć decyzję
   I'm going to give you five minutes to make up your mind. (Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.)
   I haven't made up my mind what I'm going to do about this yet. (Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.)

Powiązane zwroty — "postanawiać"

rzeczownik
postanowienie = decision +6 znaczeń
stanowczość = resolve +14 znaczeń
phrasal verb
Zobacz także: postanawianie

powered by  eTutor logo