"prawomocność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawomocność" po polsku

prawomocność

rzeczownik
 1. validity **
  • prawomocność, moc prawna (lub naukowa) formal [UNCOUNTABLE]
   Voices are being raised questioning the validity of the document. (Pojawiają się głosy zaprzeczające prawomocności dokumentu.)
 2. legality
 3. legitimacy of the ruling
 4. force of law
 5. legal validity
 6. validity of law
 7. sufficiency in law

"prawomocność" — Słownik kolokacji angielskich

force of law kolokacja
 1. law rzeczownik + force rzeczownik = moc prawna, prawomocność
  Zwykła kolokacja

  They will take effect, with the force of law, 30 days later.

  Podobne kolokacje:
legal validity kolokacja
 1. legal przymiotnik + validity rzeczownik = (noun) moc prawna, prawomocność
  Luźna kolokacja

  This is because the treaty does not mention the legal validity of the tribunal.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo