BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"władza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "władza" po polsku

władza

rzeczownik
 1. power , *****
  • władza, kontrola [UNCOUNTABLE]
   I'd like to help you, but I don't have the power to intervene. (Chciałbym ci pomóc, ale nie mam władzy, aby się w to mieszać.)
   It's not in your power to cancel the game. (Nie masz władzy, aby odwołać grę.)
   How long has this party been in power? (Jak długo ta partia jest u władzy?)
 2. authority , ****
  • władza, moc, zwierzchnictwo (siła wynikająca z zajmowanej pozycji) [UNCOUNTABLE]
   This bill gives the president unlimited authority. (Ta ustawa daje prezydentowi nieograniczoną władzę.)
  • władza, organ władzy (np. organizacja podejmująca jakieś decyzje) [COUNTABLE]
   All problems should be reported to the authorities. (Wszystkie problemy powinny zostać zgłoszone do władz.)
 3. rule *****
  • panowanie, rządzenie, władza [UNCOUNTABLE]
   People were happy under Queen Victoria's rule. (Ludzie byli szczęśliwi pod panowaniem królowej Victorii.)
   The kingdom prospered under her rule. (Królestwo rozwijało się pod jej panowaniem.)
 4. hold , *****
  • kontrola, władza [SINGULAR]
   They have a hold on the market. (Oni mają kontrolę na rynkiem.)
   He likes to overuse his hold. (On lubi nadużywać swojej władzy.)
 5. dominion
  • władza, zwierzchnictwo
   You have no dominion in this land. (Nie masz władzy w tej krainie.)
   His dominion has been really good for us. (Jego zwierzchnictwo było dla nas naprawdę dobre.)
 6. reign *
  • władza, rządy [COUNTABLE]
   Under my reign, you won't be punished for such nonsense. (Pod moimi rządami, nie będziesz ukarany za taką bzdurę.)
 7. mastery *
  • panowanie, przewaga, władza [UNCOUNTABLE]
   Man's mastery over nature has always been just an illusion. (Panowanie człowieka nad naturą zawsze było tylko iluzją.)
 8. grasp **
  • władza, uciskanie
   The king's grasp is destroying this kingdom. (Władza króla niszczy to królestwo.)
 9. ascendancy , także: ascendency , także: ascendance
 10. sway **
 11. mana
 12. the powers that be
 13. rulership
 14. mastership
 15. puissance

Powiązane zwroty — "władza"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
władczy = commanding +9 znaczeń
bezwładny = limp +2 znaczenia
zagwarantowany (np. prawo, władza) = entrenched
inne
przysłówek
władczo = masterfully +1 znaczenie

powered by  eTutor logo