"rządzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rządzenie" po polsku

rządzenie

rzeczownik
 1. rule *****
  • panowanie, rządzenie, władza [niepoliczalny]
   People were happy under Queen Victoria's rule. (Ludzie byli szczęśliwi pod panowaniem królowej Victorii.)
   The kingdom prospered under her rule. (Królestwo rozwijało się pod jej panowaniem.)
 2. government , ***** , także: govt , także: gov *
 3. ruling **
  • rządzenie, sprawowanie władzy
   We are not content with his ruling. (Nie jesteśmy zadowoleni z jego sprawowania władzy.)
  • wymiatanie, rządzenie potocznie
   He talked about the ruling of his band all night. (On gadał o wymiataniu swojego zespołu cały wieczór.)
 4. bossing
 5. gestion
 6. reining
czasownik
 1. rule *****
  • sprawować władzę, rządzić [przechodni/nieprzechodni]
   He wanted to rule the world. (Chciał rządzić światem.)
   When I was a little boy I wanted to be a king so I could rule the world. (Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być królem, by móc rządzić światem.)
   He ruled long as a wise king. (Rządził długo jako mądry król.)
   link synonim: govern
  • wymiatać, rządzić potocznie
   Dude, you rule! (Stary, wymiatasz!)
   Don't listen to them. I think your new song rules. (Nie słuchaj ich. Ja uważam, że twoja nowa piosenka wymiata.)
 2. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 3. govern **
 4. rein *
 5. domineer
idiom
 1. be in the saddle
 2. ride herd on
 3. rule the roost
 1. keep rocking , keep on rocking
czasownik
 1. govern something **
phrasal verb
 1. reign over something

Powiązane zwroty — "rządzenie"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
inne
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo