Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"nakaz sądowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nakaz sądowy" po polsku

nakaz sądowy

rzeczownik
 1. injunction
 2. court order , court ruling
  • nakaz sądowy
   Thanks to the court order, they could search the apartment. (Dzięki nakazowi sądowemu, oni mogli przeszukać mieszkanie.)
  • decyzja sądowa, nakaz sądowy
   The family had not paid their rent for 40 years, in spite of a court order ordering them to do so. (Rodzina ta nie płaciła czynszu od 40 lat, mimo nakazu sądowego, który to określał.)
   Opposition members freed by court order are then locked up again by the state, regardless. (Członkowie opozycji uwalniani na mocy nakazów sądowych są niezależnie od tego ponownie zatrzymywani.)
   With this court order, he is sentenced to ten years in jail. (Tą decyzją sądową, on zostaje skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności.)
 3. warrant **  
  If you want to question me, get a warrant first. (Jeśli chce pan mnie przesłuchwiać, proszę najpierw zdobyć nakaz.)
 4. judicial order  
 5. order of the court
 6. court decree  
 7. court warrant  
 8. prerogative order  
 9. warrant of the court  
 10. writ of the court  
 11. mandatory injunction  
 12. judicial writ

"nakaz sądowy" — Słownik kolokacji angielskich

court ruling kolokacja
 1. court rzeczownik + ruling rzeczownik = nakaz sądowy
  Bardzo silna kolokacja

  A final court ruling is expected in about 10 days, following the government's response to the judge's questions.

court order kolokacja
 1. court rzeczownik + order rzeczownik = nakaz sądowy
  Bardzo silna kolokacja

  He was under a court order to stay away from her for three years.

court injunction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakaz sądowy
 1. court rzeczownik + injunction rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Once the board reports back to the president, he can direct the attorney general to seek the court injunction.

  Podobne kolokacje:
judicial order kolokacja
 1. judicial przymiotnik + order rzeczownik = nakaz sądowy
  Zwykła kolokacja

  He had recently moved court to seek a judicial order to the state government to fill this post.

court decree kolokacja
 1. court rzeczownik + decree rzeczownik = nakaz sądowy
  Luźna kolokacja

  It has since been overturned by court decree.

powered by  eTutor logo