ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"orzekać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "orzekać" po polsku

orzekać

czasownik
 1. rule *****
  • postanawiać, orzekać [przechodni/nieprzechodni]
   The court ruled him not guilty. (Sąd orzekł o jego niewinności.)
   What has the judge ruled? (Co orzekł sędzia?)
   The judge hasn't ruled on the matter yet. (Sędzia nie orzekł jeszcze w tej sprawie.)
 2. decree *
  • orzekać (wyrok w sądzie)
   They decree who is to live and who to die. (One orzekają, kto będzie żył, a kto ma umrzeć.)
 3. predicate
 4. adjudicate
 5. give ***** , także: gie ScoE
 6. adjudge
 1. pass judgement BrE , pass judgment AmE
 1. pronounce judgement
czasownik
 1. pronounce *

"orzekać" — Słownik kolokacji angielskich

pass judgment kolokacja
 1. pass czasownik + judgment rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Bardzo silna kolokacja

  By what right did he pass judgment on my ability?

pass judgement kolokacja
 1. pass czasownik + judgement rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Zwykła kolokacja

  Nevertheless, she felt the time had finally come to allow others to pass judgement on them.