BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"judgement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

judgement rzeczownik

rzeczownik + judgement
Kolokacji: 5
value judgement • court judgement • summary judgement • judgement of one's peers • Judgement of Paris
czasownik + judgement
Kolokacji: 14
make judgements • pass judgement • give judgement • arrive at judgement • trust one's judgement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
2. pass judgement = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać pass judgement
  • Nevertheless, she felt the time had finally come to allow others to pass judgement on them.
  • But see at least one before you pass judgement on this extraordinary institution.
  • I love them both and can't let you pass judgement.
  • Then, once our survey had been completed, he passed judgement.
  • Until the time came to pass judgement, he would keep her safe.
  • So I'm giving a shot, try out the 14 day free trial and then pass judgement.
  • I'll wait until the final release before I pass judgement.
  • You don't have to leap in and pass judgement or give advice immediately.
  • How can you pass judgement on something you've never watched?
  • A national judge should not and cannot pass judgement on the validity of derived law.
przymiotnik + judgement
Kolokacji: 25
better judgement • final judgement • fair judgement • good judgement • moral judgement • ...
przyimek + judgement
Kolokacji: 9
of judgement • in judgement • for judgement • with judgement • to the judgement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.