BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"osądzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osądzać" po polsku

osądzać

obrazek do "judge" po polsku
czasownik
 1. judge *****
  • osądzać, sądzić [przechodni/nieprzechodni]
   It's difficult to judge how long it will take. (Ciężko osądzić, ile to zajmie.)
   You should never judge a person by their looks. (Nigdy nie powinieneś oceniać osoby po jej wyglądzie.)
   Judging by what she said, the party was a great success. (Sądząc po tym co powiedziała, impreza była dużym sukcesem.)
 2. be the judge  
 1. pass judgement BrE , pass judgment AmE
 1. give one's verdict

"osądzać" — Słownik kolokacji angielskich

pass judgment kolokacja
 1. pass czasownik + judgment rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Bardzo silna kolokacja

  By what right did he pass judgment on my ability?

give one's verdict kolokacja
 1. give czasownik + verdict rzeczownik = osądzać, wydawać opinię
  Bardzo silna kolokacja

  You have what it takes - but you'll never live to hear the jury give their verdict.

pass judgement kolokacja
 1. pass czasownik + judgement rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Zwykła kolokacja

  Nevertheless, she felt the time had finally come to allow others to pass judgement on them.

powered by  eTutor logo