"wydawać opinię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydawać opinię" po polsku

"wydawać opinię" — Słownik kolokacji angielskich

give one's verdict kolokacja
  1. give czasownik + verdict rzeczownik = osądzać, wydawać opinię
    Bardzo silna kolokacja

    You have what it takes - but you'll never live to hear the jury give their verdict.