"wydawać wyrok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydawać wyrok" po polsku — Słownik angielsko-polski

"wydawać wyrok" — Słownik kolokacji angielskich

pass judgment kolokacja
 1. pass czasownik + judgment rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Bardzo silna kolokacja

  By what right did he pass judgment on my ability?

  Podobne kolokacje:
pass judgement kolokacja
 1. pass czasownik + judgement rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
  Zwykła kolokacja

  Nevertheless, she felt the time had finally come to allow others to pass judgement on them.

  Podobne kolokacje: