Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"pass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pass czasownik

pass + rzeczownik
Kolokacji: 142
pass legislation • pass judgment • pass muster • pass inspection • pass information • pass one's hand • pass one's version • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. pass judgment = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać pass judgment
3. pass muster = zdać egzamin (na coś, jako coś), przejść próbę, nadawać się do czegoś, odpowiadać wymaganym standardom pass muster
8. pass the mark = miń ślad pass the mark
9. pass one's lips = mijać czyjś wargi pass one's lips
11. pass over one's face = nie reagować czyjś twarz pass over one's face
12. pass homes = domy przepustki pass homes
13. pass an ordinance = przyjmij rozporządzenie pass an ordinance
14. pass a resolution = podejmować uchwałę, podjąć uchwałę pass a resolution
15. pass an amendment = uchwalić poprawkę (np. do konstytucji) pass an amendment
16. pass north = miń północ pass north
17. pass a law = uchwalić ustawę, ustanowić prawo pass a law
18. pass a bill = przyjąć projekt ustawy, uchwalać ustawę, uchwalać projekt ustawy pass a bill
21. pass reforms = reformy przepustki pass reforms
27. pass businesses = biznesy przepustki pass businesses
28. pass the ball = podaj piłkę pass the ball
30. pass Congress = przepustka Kongres pass Congress
32. pass the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje pass the word
34. pass the message = wypowiedz wiadomość pass the message
36. pass the point = miń punkt pass the point
38. pass judgement = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać pass judgement
  • Nevertheless, she felt the time had finally come to allow others to pass judgement on them.
  • But see at least one before you pass judgement on this extraordinary institution.
  • I love them both and can't let you pass judgement.
  • Then, once our survey had been completed, he passed judgement.
  • Until the time came to pass judgement, he would keep her safe.
  • So I'm giving a shot, try out the 14 day free trial and then pass judgement.
  • I'll wait until the final release before I pass judgement.
  • You don't have to leap in and pass judgement or give advice immediately.
  • How can you pass judgement on something you've never watched?
  • A national judge should not and cannot pass judgement on the validity of derived law.
39. pass a motion = przyjmij wniosek pass a motion
40. pass the bar = podaj bar pass the bar
41. pass the buck = przerzucić na kogoś odpowiedzialność (za coś), zwalać na kogoś, obciążać czymś kogoś pass the buck
43. pass a man = miń człowieka pass a man
44. pass one's room = mijać czyjś pokój pass one's room
45. pass west = miń zachód pass west
46. pass one's table = mijać czyjś stół pass one's table
czasownik + pass
Kolokacji: 48
help pass • fail to pass • attempt to pass • try to pass • expected to pass • come to pass • required to pass • allow to pass • ...
pass + przyimek
Kolokacji: 79
pass through • pass out • pass along • pass beneath • pass around • pass down • pass up • pass off • ...
pass + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 129
pass away • pass through • pass quickly • unanimously pass • easily pass • pass unnoticed • successfully pass • overwhelmingly pass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.