BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pass houses" — Słownik kolokacji angielskich

pass houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: pass the House
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domy przepustki
  1. pass czasownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I happen to pass his house on the way to my own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo