"pass judgment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pass judgment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"pass judgment" — Słownik kolokacji angielskich

pass judgment kolokacja
  1. pass czasownik + judgment rzeczownik = ferować sąd, wydawać wyrok, wyrokować, osądzać, opiniować, orzekać
    Bardzo silna kolokacja

    By what right did he pass judgment on my ability?

    Podobne kolokacje: