KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"sądzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sądzić" po polsku

sądzić

czasownik
 1. think *****
  • myśleć, sądzić, uważać [TRANSITIVE]
   What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
   I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
   I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
   I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
   link synonimy: believe, reckon
 2. judge *****
  • osądzać, sądzić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It's difficult to judge how long it will take. (Ciężko osądzić, ile to zajmie.)
   You should never judge a person by their looks. (Nigdy nie powinieneś oceniać osoby po jej wyglądzie.)
   Judging by what she said, the party was a great success. (Sądząc po tym co powiedziała, impreza była dużym sukcesem.)
  • rozstrzygać, sądzić [TRANSITIVE]
   They judged the dispute and went home. (Oni rozstrzygnęli spór i poszli do domu.)
   Who's going to judge our argument? (Kto osądzi naszą kłótnię?)
 3. believe *****
 4. guess ****
  • sądzić, przypuszczać
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 5. jury , ***
 6. understand *****
  • sądzić (myśleć, wierzyć) [TRANSITIVE]
   I understand you realised your mistakes. (Wierzę, że zdałaś sobie sprawę ze swoich błędów.)
   I understand the future will be better. (Sądzę, iż przyszłość będzie lepsza.)
 7. expect ***** , także: spect spoken
  • myśleć, sądzić (o czymś) [TRANSITIVE]
   I expected you to be taller. (Sądziłem, że będziesz wyższy.)
 8. deem **
 9. try *****
  • rozpatrywać (sprawę w sądzie), sądzić [TRANSITIVE]
   They will try him for murder tomorrow. (Jutro będą sądzić go za morderstwo.)
 10. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać British English informal [TRANSITIVE]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 11. fancy **
  • sądzić, przypuszczać literary [TRANSITIVE]
   I fancy that she doesn't love him. (Sądzę, że ona go nie kocha.)
   Why do you fancy that they will visit us? (Dlaczego przypuszczasz, że nas odwiedzą?)
 12. adjudge
 13. dispense justice

powered by  eTutor logo