Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"sądzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sądzić" po polsku

sądzić

obrazek do "think" po polsku obrazek do "judge" po polsku obrazek do "believe" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. think *****
  • myśleć, sądzić, uważać [przechodni]
   What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
   I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
   I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
   I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
   link synonimy: believe, reckon
 2. judge *****
  • osądzać, sądzić [przechodni/nieprzechodni]
   It's difficult to judge how long it will take. (Ciężko osądzić, ile to zajmie.)
   You should never judge a person by their looks. (Nigdy nie powinieneś oceniać osoby po jej wyglądzie.)
   Judging by what she said, the party was a great success. (Sądząc po tym co powiedziała, impreza była dużym sukcesem.)
  • rozstrzygać, sądzić [przechodni]
   They judged the dispute and went home. (Oni rozstrzygnęli spór i poszli do domu.)
   Who's going to judge our argument? (Kto osądzi naszą kłótnię?)
 3. believe *****
 4. guess ****
  • sądzić, przypuszczać
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 5. jury , ***
 6. understand *****
  • sądzić (myśleć, wierzyć) [przechodni]
   I understand you realised your mistakes. (Wierzę, że zdałaś sobie sprawę ze swoich błędów.)
   I understand the future will be better. (Sądzę, iż przyszłość będzie lepsza.)
 7. expect ***** , także: spect język mówiony
  • myśleć, sądzić (o czymś) [przechodni]
   I expected you to be taller. (Sądziłem, że będziesz wyższy.)
 8. deem **
 9. try *****
  • rozpatrywać (sprawę w sądzie), sądzić [przechodni]
   They will try him for murder tomorrow. (Jutro będą sądzić go za morderstwo.)
 10. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać potocznie [przechodni]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 11. fancy **
 12. adjudge
 13. dispense justice