"re-try" po polsku - Słownik angielsko-polski

re-try

czasownik
  1. sądzić ponownie (sprawę przed sądem)
rzeczownik
  1. ponowna próba (zrobienia czegoś)
czasownik
  1. ponownie rozpatrywać
  2. ponownie osądzać
  3. spróbować ponownie wykonać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "re-try"

rzeczownik
re = re (nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego)
try = próba, usiłowanie +2 znaczenia
re-enactment = odtworzenie +1 znaczenie
re-election , także: reelection = ponowny wybór (osoby na stanowisko) +1 znaczenie
point after touchdown , PAT (skrót) , także: try = punkt po przyłożeniu (w futbolu amerykańskim)
re-entry = ponowne włączenie się (np. do gry), ponowne zgłoszenie się (do konkursu) +4 znaczenia
przyimek
re = co się tyczy, odnośnie, w sprawie (używane w korespondencji)
czasownik
przymiotnik
trying = męczący (o warunkach), irytujący (o sytuacji), nie do zniesienia (o osobie)
tried = wypróbowany, sprawdzony +1 znaczenie
re-entry = ponowne wejście (np. do budynku) +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
idiom
prefiks
re- = ponownie +1 znaczenie
Zobacz także: try to get something

podobne do "re-try" po angielsku - Słownik polsko-angielski

rzeczownik