Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"próba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "próba" po polsku

próba

rzeczownik
 1. attempt ****
  • próba, usiłowanie [policzalny]
   They made no attempt to escape. (Oni nie podjęli próby ucieczki.)
   Soon he gave up the attempt. (Wkrótce on porzucił próbę.)
   The reason for his imprisonment was his attempt to rape somebody. (Powodem jego uwięzienia było jego usiłowanie zgwałcenia kogoś.)
   link synonim: try
 2. trial ****
  • próba, test [policzalny lub niepoliczalny]
   It's your last trial, don't spoil it. (To twoja ostatnia próba, nie zepsuj jej.)
   The trial went great, we can start selling this product. (Test poszedł świetnie, możemy zacząć sprzedawać ten produkt.)
 3. experiment ***
  • test, próba, eksperyment [policzalny]
   It was an experiment, I wanted to see your reaction. (To był eksperyment, chciałem zobaczyć twoją reakcję.)
   This was only an experiment, so don't worry. (To był tylko eksperyment, więc się nie martw.)
 4. try *****
  • próba, usiłowanie [policzalny]
   Let's give it another try. (Podejmijmy jeszcze jedną próbę.)
   It's your last try, don't waste it. (To twoja ostatnia próba, nie zmarnuj jej.)
   link synonim: attempt
 5. bid **
  • próba (zdobycia lub osiągnięcia czegoś) [policzalny]
   His bid to rob a bank ended in a fail. (Jego próba napadu na bank zakończyła się niepowodzeniem.)
   Peter failed his bid to get my respect. (Peter zawalił próbę zdobycia mojego szacunku.)
 6. go , *****   [policzalny]
 7. rehearsal * , także: rehearsal call
 8. endeavour BrE , endeavor AmE *
 9. test *****
  • test, próba, sprawdzian (np. czyichś umiejętności) [policzalny]
   This war was a test of power. (Ta wojna była próbą siły.)
   This competition was a test of your strength. (Te zawody były sprawdzianem twojej siły.)
 10. down *****
 11. probe **
  • próba, próbka [policzalny]
   They tested a probe of my blood. (Zbadali próbkę mojej krwi.)
   I need a probe of your DNA to check if you're my father. (Potrzebuję próbkę twojego DNA żeby sprawdzić, czy jesteś moim ojcem.)
 12. probation *
  • próba (okres, w czasie którego pracownik musi się poprawić)  AmE [niepoliczalny]
   We have a couple of probation workers right now. (Mamy teraz kilku pracowników w okresie próby.)
 13. play *****
  • próba (np. przedstawienia, zespołu) potocznie
   I can't come to your concert tonight, can I at least come to the play? (Nie mogę przyjść wieczorem na wasz koncert, czy mogę chociaż przyjść na próbę?)
   I'm sorry, but I won't be able to come to the play today. (Przepraszam, ale nie dam rady dzisiaj przyjść na próbę.)
 14. assay
 15. push ****
 16. crack ***
  • próba, okazja potocznie [policzalny]
   You wasted your crack for winning 1 million pounds. (Zmarnowałeś szansę na wygranie miliona funtów.)
   It's a great crack to tell her the truth. (To świetna okazja, żeby powiedzieć jej prawdę.)
 17. sortie
  • próba (np. wejście z nowym produktem na rynek)  BrE
 18. whack
 19. essay *** , także: theme AmE przestarzale ***   dawne użycie [policzalny]
 20. hack *
 21. fineness
 22. trial run
  • próba (np. jazda próbna nowym samochodem)
 23. burl    AusE slang
 24. dummy run
 25. devoir
 26. stab at something
  • próba (zrobienia czegoś) potocznie
   She wants to have a stab at something new. (Ona chce spróbować czegoś nowego.)
 27. oner
 28. whop , także: whap
idiom
 1. a throw of the dice , a dice throw
rzeczownik
 1. attempt at something  
  I observed his attempt at putting the book on a top shelf. (Obserwowałam jego próbę umieszczenia książki na górnej półce.)