"spróbować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spróbować" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. go for something ***
  • spróbować czegoś, spróbować coś zrobić
   I want to go for a parachute jump but I'm scared. (Chcę spróbować skoku ze spadochronem, ale się boję.)
   She wanted to go for skiing but she resigned. (Ona chciała spróbować narciarstwa, ale zrezygnowała.)
 2. have a go at something  
  I will have a go at cooking. (Spróbuję gotowania.)
  Why don't you have a go at playing tennis? (Dlaczego nie spróbujesz gry w tenisa?)
  Don't give up so quickly, have another go at it. (Nie poddawaj się tak szybko, spróbuj tego jeszcze raz.)
 3. get a taste of something  
 4. have a bash
 1. give something a try informal , give something a shot informal , give something a whirl informal , give something a go British English informal  
  I can give it a try, but it won't work either way. (Mogę spróbować, ale to i tak nie zadziała.)
  Why don't you give it a try, Sheldon? (A może spróbujesz to zrobić, Sheldon?)
  link synonim: have a try
idiom
 1. give something a play
 2. cut one's teeth on something , cut one's teeth
 3. take a flyer  
 4. have a crack at something , take a crack at something  
 5. have a hack at something
 6. have a whack at something British English spoken , take a whack at something American English spoken
 7. take a punt at sth   Australian English
 1. give something a taste
 2. take a bite
 3. give something a spin

spróbować

idiom
 1. have at it *  
 2. give it a burl   Australian English slang
czasownik
 1. have a go *  
 2. have a try
  • spróbować, podjąć próbę
   "Do you think we can do it?" "Well, at least we should have a try." ("Myślisz, że możemy to zrobić?" "Powinniśmy przynajmniej spróbować.")
 3. endeavour , endeavor American English *
 4. taste-test
 1. take a stab at , make a stab at , have a stab at
... my spoon taste my food for me?"
czasownik
 1. try *****
  • próbować, usiłować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I tried to call you, but the line was busy. (Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale było zajęte.)
   What are you trying to do? (Co próbujesz zrobić?)
   You should at least try. (Powinieneś przynajmniej spróbować.)
   Will you try to lift this? (Spróbujesz to podnieść?)
   link synonim: attempt
 2. attempt ****
  • próbować, usiłować [TRANSITIVE]
   She attempted to smile. (Ona usiłowała się uśmiechnąć.)
   Do not attempt to use them. (Nie próbuj ich używać.)
   He attempted to remain polite. (On usiłował pozostać grzecznym.)
   link synonim: try
 3. sample ****
  • próbować, kosztować (np. jedzenia) [TRANSITIVE]
   I need to sample this to make sure it's tasty. (Muszę tego skosztować by upewnić się, że jest smaczne.)
   Would you like to sample my cupcakes? (Czy zechciałbyś skosztować moich babeczek?)
 4. taste ***
  • próbować, smakować [TRANSITIVE]
   Taste it - it's really good. (Spróbuj tego - jest naprawdę dobre.)
   I tasted the wine you bought - it's delicious! (Posmakowałem wina, które kupiłeś - jest pyszne!)
 5. test *****   [TRANSITIVE]
  I tested the salad, it's not good. (Próbowałem sałatki, jest niedobra.)
  Could you please taste the soup? I don't know if I should season it more or not. (Czy możesz, proszę, spróbować zupy? Nie wiem, czy powinienem ją bardziej przyprawić, czy nie.)
 6. make an attempt  
 7. pree
 1. put on test
 2. make attempts
idiom
 1. poke and prod
 1. attempt something ****
  • próbować czegoś, usiłować coś
   I attempted running, I hated it. (Próbowałem biegania, nie podobało mi się.)
   The boy may attempt something stupid. (Chłopiec może próbować zrobić coś głupiego.)
idiom
 1. dip one's toe in
 1. get one's mouth around something Australian English