"próbować coś robić" po angielsku - Słownik polsko-angielski